Marszałek Podkarpacia przyznaje stypendia

17 października 2014

Podkarpaccy studenci mogą starać się o stypendium marszałka województwa. Ruszył nabór wniosków.

Wnioski studentów starających się o stypendium marszałka województwa będą przyjmowane od 15 października do 5 listopada. O stypendium mogą się starać zarówno studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynający naukę po raz pierwszy.

Warunki, które kandydaci muszą spełnić :

1. Podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej na terenie województwa Podkarpackiego

2. Uzyskanie najlepszego wyniku L ( wyrażonego w procentach ) tj. uzyskanie z egzaminu maturalnego 100 % punktów na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów : biologia, chemia, fizyka, matematyka, w związku z posiadanym tytułem laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub uzyskanie wysokiego wyniku – tj. uzyskanie z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów : biologia, chemia, fizyka, matematyka, wyniku równego co najmniej 80 % punktów.

Stypendia otrzyma 100 osób. Zostaną one wypłacone jednorazowo w kwocie 2 tys. zl brutto.