Marszałek Kuchciński potwierdza, że Urząd Celno – Skarbowy znajdzie się w Przemyślu

9 lutego 2017

Siedziba Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz siedziba filii Krajowej Szkoły Skarbowości będzie w Przemyślu. Taki zapis znalazł się w projekcie zarządzenia ministra rozwoju i finansów.

Izba Celna w Przemyślu ma swoją siedzibę od 90 lat, teraz w wyniku przeprowadzonej reformy celno – skarbowej mieścić się tu będzie Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy oraz filia Krajowej Szkoły Skarbowej. Taki zapis znalazł się w projekcie zarządzenia ministra rozwoju i finansów, o czym na swojej stronie internetowej informuje marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W miejsce obecnie funkcjonującej: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, z dniem 1 marca 2017 r. powołana zostanie Krajowa Administracja Skarbowa. Ma ona skonsolidować obecnie rozproszone urzędy, skupione w trzech niezależnie funkcjonujących pionach.

Rozproszenie i powielanie niektórych zadań związanych z procesem poboru należności podatkowych i celnych w ramach poszczególnych służb powoduje, iż nie jest możliwe ich realizowanie w sposób spójny i jednolity, a zarazem z optymalnym wykorzystaniem dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych.

Utrzymywanie aktualnego stanu wpływa negatywnie na stopień ściągalności należnych zobowiązań podatkowych i ukształtowanie budżetu państwa.

Anna Fortuna