Marsz – Przemyskie Pola Nadziei [Galeria zdjęć]

4 maja 2017

Rycerskie i Szpitalne Bractwo Świętego Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie w dniach 29 i 30 kwietnia zorganizowało II Przemyskie Pola Nadziei.

II Przemyskie Pola Nadziei rozpoczęły się już w dniu 29 kwietnia od występu Grupy Teatralnej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach „Wesołe miasto Lwów” oraz koncertu Agaty Rymarowicz w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Oficjalne otwarcie Pól Nadziei miało miejsce dzień później.

Po mszy świętej w kościele oo.Franciszkanów odbyło się uroczyste otwarcie II Przemyskich Pól Nadziei na Placu Niepodległości oraz Marsz Żonkilowy, pod przewodnictwem Salezjańskiej Orkiestry Dętej Augustino. Otwarcia dokonali Jan Szmyd, kanclerz Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Św. Łazarza z Jerozolimy oraz dr Wiesław Morawski – wiceprezes tego Stowarzyszenia.

Pomiędzy człowiekiem zdrowym, a chorym jest przepaść. Jest ona tym większa nim cięższa choroba. A jeszcze większa jest przepaść kiedy tą chorobę ciężką, nieuleczalną chory musi przechodzić sam.I nad tą przepaścią właśnie nadzieja jest taką kładką, tylko jak każdy most nie może wisieć w powietrzu. Żeby tą kładkę można było podtrzymać potrzebne są takie inicjatywy jak Pola Nadziei – powiedział zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak.

W podziękowaniu dla darczyńców zorganizowano „Lazarycki Koncert Charytatywny”, podczas którego wystąpili m.im.: Przemyski Młodzieżowy Chór Kameralny „Vox Juventum”, Zespół MDK, Grupa Teatralna Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach, Zespół Pieśni i Tańca “Przemyśl”, Zespół 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich, Golden Dance, Zespół SPES z Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Gwiazdą wieczoru był Simple Music Team.

W trakcie trwania koncertu na straganach odbywał się: kiermasz rękodzieła artystycznego, wypieki Koła Gospodyń Wiejskich z Drohobyczki, pokazy sztuki rycerskiej oraz inne atrakcje dla dzieci.

Do niedzielnej akcji włączyło się około 150 wolontariuszy, którzy z koszami żonkili kwestowali na rzecz powstającego w Przemyślu Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego „Betania” im. św. Łazarza. Akcji przewodniczyło Stowarzyszenie Katolickie – Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy.

W tegoroczną akcję roku włączyły się także sąsiednie miejscowości jak Żurawica czy Drohobyczka.

Żonkil – międzynarodowy symbol nadziei – ma przypominać o ludziach cierpiących, chorych, potrzebujących troski, opieki. W 1948 roku, w Wielkiej Brytanii, Marie Curie Caneer stworzyła działanie, które miało na celu pozyskiwanie środków na tworzenie i utrzymanie hospicjów oraz edukować i uwrażliwiać społeczeństwo na los każdego terminalnie chorego człowieka. Działanie to nazwano Polami Nadziei.

Anna Fortuna

no images were found