Marek Kuchciński odebrał akt nadania mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński odebrał akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu, w dniu 3 maja wręczono akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Markowi Kuchcińskiemu.
Laudację na cześć laureata wygłosił były senator, dr Jan Musiał.

Z Markiem Kuchcińskim spotkaliśmy się w latach 80. ub. wieku, bo było nam po drodze, w sprzeciwie wobec ówczesnego systemowi politycznemu. Komuniści, w swoim tępym rozumieniu polityki, jako bezwzględnej przewagi siły nad racją, byli przygotowani organizacyjnie, wręcz militarnie, na bunt społeczny. Bezradni okazali się wobec wolnej myśli i twórczości niepoddających się ich dyktatowi jedynie słusznej ideologii. Bezradni m.in. wobec kilkorga elementów antysocjalistycznych, uczestników „Strychu Kulturalnego” w domu laudowanego dzisiaj Marka Kuchcińskiego. Byliśmy w jednej grupie entuzjastów złączonych ideą wolnej kultury, ale nie oszczędzających się wzajemnie, gdy przyszło do wzięcia na siebie odpowiedzialności za tę wolność już odzyskiwaną – mówił dr Musiał.

W swoim przemówieniu dr Musiał dodał, że zaszczyt, który go dzisiaj spotyka, przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla, jest tyleż uznaniem marszałkowskim poselskich zasług, ile obligacją do działań dalszych. Tym pilniejszych, im większe kłody rzucają pod nogi przeciwnicy „dobrej zmiany”. Panie marszałku, radni przemyscy, którzy wystąpili z inicjatywą uhonorowania pana i przeforsowania, nie bez oporów pańskich przeciwników politycznych, także w Radzie Miejskiej, oczekują, a ja z nimi, że nadal będzie pan twardo stawał przy naszych onegdaj solidarnościowych ideałach państwa, będących emanacją woli suwerena. Ten suweren, naród, w przeważającej części ufa jednak panu i pańskiemu obozowi politycznemu a nie im. Więc proszę nie powielać „nibypanieńskich” obiekcji swych poprzedników i po męsku forsować zmiany ustawodawcze, które służą Polakom. To oni pięciokrotnie wybierali pana w wyborach powszechnych i chcą dać panu także w wymiarze samorządowy tytułowy atut do dalszych wygranych.

Marszałej Sejmu RP podziękował za nadany mu tytuł.
Czuję się bardzo zaszczycony, że w tym jakże drogim miejscu otrzymuje tak wysokie wyróżnienie od Rady Miejskiej Przemyśla. Wyróżnienie traktuję tak jak powiedział to mój przyjaciel Jan Musiał jako zobowiązanie do dalszej pracy publicznej dla dobra Polski, Ziemi Przemyskiej, Podkarpacia, a przede wszystkim miasta Przemyśla, ale także jako pracę dla dobra, spokoju, bezpieczeństwa całej Europy. Przyjmuję to wyróżnienie jako wyróżnienie dla całego środowiska, z którym współpracowaliśmy od szeregu dziesięcioleci i w ostatnich latach, z którym próbujemy naprawiać Polskę na każdym możliwym poziomie naszej aktywności. – powiedział M.Kuchciński.

Nie wszystkim jednak mieszkańcom naszego miasta podoba się, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla trafił do Marka Kuchcińskiego. Powstała oddolna inicjatywa obywatelska na rzecz odebrania mu tego tytułu oraz specjalny dokument, pod którym podpisywali się mieszkańcy:

„My niżej podpisani mieszkańcy Przemyśla wyrażamy sprzeciw wobec podjętej przez Radę decyzji, zgodnie z którą Marek Kuchciński otrzymał honorowe obywatelstwo Przemyśla. Uważamy, że aktualnie sprawujący funkcję marszałka Sejmu RP, Marek Kuchciński nie tylko nie przysparza sławy miastu, ale swoimi działaniami na forum publicznym (takimi jak: łamanie prawa, nieprzestrzeganie Konstytucji, niszczenie demokracji, lekceważenie zasad pluralizmu politycznego) wręcz plami dobre imię Przemyśla i obniża jego prestiż. Dlatego stanowczo domagamy się, by Rada odstąpiła od przyznania Markowi Kuchcińskiemu tytułu honorowego obywatela Przemyśla”.

Anna Fortuna