Mali przemyślacy będą się uczyć ekologii w praktyce

18 września 2017

Przemyskie przedszkolaki oraz uczniowie SP nr 6 będą poszerzać swoją wiedzę z zakresu ekologii w praktyce. Pomoże im w tym projekt „Eko-zasady wdrażaj gdyś mały!” oraz „Pracownia ekologiczna”.

Wydział Architektury i Ochrony Środowiska pozyskał kolejne środki na szeroko rozumianą edukację ekologiczną. Kwota 19.488 zł (80%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przeznaczona zostanie na dwa projekty.

Pierwszy z nich to „Eko-zasady wdrażaj gdyś mały!” zrealizowany zostanie na terenie ogrodu Przedszkola miejskiego nr 4 „Zielony zakątek” mieszczącego się przy ul.K.Szymanowskiego. W ramach projektu zakupione zostaną drzewa i krzewy do tzw. zielonej ściany, powstanie ogród przyjazny ptakom, dzika łączka, kompostownik, a także zostanie wyznaczone miejsce dla przedszkolaków – zadaszona wiata ze stołami i ławkami – w którym to będą rozwijać i poszerzać swoją wiedzę w zakresie ekologii poprzez wykonywanie różnych doświadczeń i eksperymentów.

Na terenie ścieżki umieszczone zostaną tablice informacyjne, budki lęgowe, karmniki dla ptaków. Powstanie także eko-pracownia „Zielony eko-zakątek” wyposażona w gry edukacyjne, zestawy doświadczalne, książki i albumy przyrodnicze, pomoce poglądowe, zestawy do obserwacji ptaków. Pozostałe przedszkola oczywiście będą mogły korzystać z tej ścieżki edukacyjnej. – mówi zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak.

Drugim projektem będzie „Pracownia ekologiczna” w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul.Spiechowicza w Przemyślu. Wyposażona zostanie ona w zestaw multimedialny, kompasy, lornetki, zestawy do poławiania bezkręgowców, książki, cyfrowy miernik natężenia dźwięku.

Środki udało się pozyskać dzięki staraniom Katarzyny Baur-Maj, zastępcy naczelnika Wydziału Architektury i Ochrony Środowiska.

Wartość całego zadania, to prawie 32 000 zł, mamy nadzieję, że po procedurze przetargowej kwota ta ulegnie zmniejszeniu i uwzględniając wkład własny Miasta przedsięwzięcie to uda się szybko zrealizować. – dodaje J.Hamryszczak.

Anna Fortuna