Jest już nowy prezes przemyskiego Sądu Okręgowego powołany przez Ministra Sprawiedliwości

17 września 2017

Sędzia Jacek Saramaga został nowym prezesem Sądu Okręgowego w Przemyślu. To trzeci sędzia w kraju, który obejmuje to stanowisko według nowych przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

W dniu 20 czerwca br. zakończyła się kadencja dotychczasowego prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu sędziego Marka Zawadzkiego. Wczoraj na to stanowisko Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał sędziego Jacka Saramagę.

Sędzia Jacek Saramaga ukończył m.in. podyplomowe studia z zakresu prawa europejskiego, prawa ochrony własności intelektualnej, prawa konstytucyjnego, ochrony bezpieczeństwa informacji, a także studium prawa cywilnego dla sędziów i prokuratorów oraz szkolenie z zakresu ekonomii. Prowadził wykłady na temat międzynarodowych i krajowych unormowań ochrony danych osobowych. W roku 2010, postanowieniem Prezydenta RP został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Przemyślu, gdzie orzeka w I Wydziale Cywilnym, a także jest pełnomocnikiem ds. wdrożeń systemów informatycznych.

Sędzia Jacek Saramaga to trzeci sędzia, który objął stanowisko prezesa sądu według nowych przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.