Legendarny żeglarz uhonorowany. Rok Henryka Jaskuły

17 lutego 2020

Na dzisiejszej sesji Rada Miejska Przemyśla głosami wszystkich obecnych radnych przyjęła uchwałę o ustanowieniu 2020 roku Rokiem Henryka Jaskuły. Właśnie w 2020 roku mija 40 lat od zakończenia samotnego rejsu Jaskuły dookoła świata. Był pierwszym Polakiem, który tego dokonał.

Henryk Jaskuła to legendarna postać polskiego żeglarstwa, a jego życiorys to niemal materiał  na scenariusz filmowy. Początkowo nic nie wskazywało na to, że Jaskuła stanie się zasłużonym przemyślaninem. Urodził się w małopolskim Radziszowie w 1923 roku, skąd prędko wyemigrował wraz z rodziną do Argentyny za chlebem. Po zakończeniu 2. Wojny Światowej powrócił do Polski i podjął studia w Krakowie, gdzie poznał pochodzącą z Przemyśla przyszłą żonę Zofię. Po studiach zamieszkał w naszym mieście i zainteresował się żeglarstwem. Po zdobyciu uprawnień odbył rejs do Argentyny, a następnie rozpoczął starania o odbycie rejsu dookoła świata.

Realia lat 70-tych, jakie przedstawia Jaskuła w nielicznych wywiadach, były zupełnie odmienne od dzisiejszych. Nie było pieniędzy na budowę jachtu, trzeba było toczyć spory z partyjnymi aparatczykami i działaczami Polskiego Związku Żeglarskiego. Jednak po wielu trudach Jaskuła dopiął celu i na specjalnie zbudowanym Darze Przemyśla, wyruszył z Gdyni 12 czerwca 1979 roku w rejs, który ukończył w maju 1980.

Po wielkim sukcesie i ogólnonarodowej euforii przyszły także rozczarowania-nie udał się drugi rejs dookoła świata, a Jaskułę dosięgło ,,przemyskie piekiełko”. Kolportowano na jego temat oczerniające plotki i pozbawiono możliwości korzystania z Daru Przemyśla. Jaskuła odszedł z Przemyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, a legendarny jacht został rozbity dwa lata później u wybrzeży Kuby.   

Podczas sesji rady wystąpił Wojciech Pieprzny (na zdj. poniżej) –żeglarz i przyjaciel Jaskuły- który przypomniał okoliczności w jakich 40 lat temu Kapitan z Przemyśla był fetowany w Przemyślu i porównał entuzjazm tamtego przywitania z przybyciem do miasta papieża Jana Pawła II.  Pieprzny – który ma na swoim koncie (wraz z Tomaszem Kulawikiem)  przepłynięcie katamaranem Atlantyku- przypomniał, że wyczyn Jaskuły to największy sukces polskiego yachtingu.

Henryk Jaskuła ma 96 lat. Mieszka w Przemyślu.

zdj.Wikipedia, UM

biw