Łącznik Ukrainy w Polsce z wizytą Bieszczadzkim Oddziale SG

15 grudnia 2014

Do Bieszczadzkiego Oddziału SG przybył z wizytą nowy oficer łącznikowy Ukrainy w Polsce. Podczas dwóch dni zapoznał się on ze specyfiką ochrony granicy zewnętrznej UE.

W ubiegłym tygodniu, w Bieszczadzki Oddziale SG przebywał z wizytą nowo powołany oficer łącznikowy Ukrainy w Polsce gen. lejtnant Andrej Kuczerenko. W trakcie dwudniowej wizyty Kuczerenko zapoznał się ze specyfiką ochrony granicy zewnętrznej UE, kontrolą ruchu granicznego polskich służb granicznych na wspólnie ochranianym odcinku granicy państwowej, a także zwiedził Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu.

Wizyta objęła również przejście graniczne w Korczowej i Medyce. Generałowi zaprezentowano też przejście graniczne Budomierz – Hruszew, gdzie służby obu państw dokonują odprawy podróżnych po polskiej stronie.