Kulisy sesji absolutoryjnej. Spięcia, wypowiedzi, komentarze.

31 sierpnia 2020

Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Przemyślu- jak można było przypuszczać wcześniej- obfitowała w utarczki słowne, przekrzykiwania i wzajemne oskarżenia. Przedstawiciele osiedli i mieszkańcy, którzy zapisali się zabrania głosu przekonywali, że rządy W. Bakuna dają nadzieję miastu. Nie przekonało to jednak radnych, którzy nie zaufali prezydentowi w głosowaniu. 

  

Film – bk