Kto zostanie kierownikiem Biura Prezydenta Miasta?

8 października 2019

 

2 października minął termin na składanie dokumentów do toczącego się konkursu na stanowisko kierownika Biura Prezydenta Miasta.

Od lipca bieżącego roku stanowisko jest wolne. Poprzednio tę funkcję sprawował Artur Komorowski związany z Regia Civitas i Robertem Chomą.  Wojciech Bakun postanowił powierzyć te zadania nowej osobie, która stanie się ,,prawą ręką” prezydenta.  

Do konkursu przystąpiły cztery osoby, które złożyły wymagane dokumenty. W przypadku jednej z osób z powodów formalnych odrzucono wniosek i do dalszej części konkursu zakwalifikowały się trzy osoby.  14 października przeprowadzone zostaną rozmowy z kandydatami. Funkcja szefa Biura jest odpowiedzialna i trudna- do zadań kierownika będzie należeć m.in. koordynowanie prac Biura, reprezentowanie Prezydenta Miasta Przemyśla i wykonywanie funkcji protokolarnych oraz organizacja spotkań i wizyt.