Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu

27 października 2014

„Słuchać mieszkańców, zmieniać Przemyśl”, to hasło z którym do tegorocznych wyborów samorządowych idzie Prawo i Sprawiedliwość, a wraz z tym ugrupowaniem kandydat na prezydenta Przemyśla Władysław Bukowski. W swoim programie wyborczym mówi o wspieraniu drobnych przedsiębiorców, budowie hali sportowej oraz przywróceniu świetności naszego miasta.

W minioną sobotę, w auli Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja PiS podczas, której ugrupowanie przedstawiło swojego kandydata na prezydenta miasta Przemyśla Władysława Bukowskiego. Radny od dwóch kadencji kieruje się zasadą swojego ugrupowania „Słuchać mieszkańców, zmieniać Przemyśl”. Podkreśla przy tym, że dialog łączy ludzi i jest najważniejszą drogą prowadzącą do kompromisu.

Przemyśl jest miastem, którego największym problemem jest brak pracy. Władysław Bukowski widzi tutaj dwa rozwiązania. Pierwsze, to przede wszystkim ściągnięcie inwestorów i wykorzystanie wolnej strefy ekonomicznej o powierzchni 42 ha. Strefa ta pozostaje wciąż martwa pomimo, że wydano na nią ponad 20 mln zł. Ułatwieniem tutaj mogłoby być utworzenie – istniejących już w Polsce – parków technologiczno – naukowych, w ramach których są tworzone tzw. inkubatory przedsiębiorczości, pomagające stworzyć nowe miejsca pracy, a także pomagające tym, którzy są chętni do działania i rozwijania biznesu. Drugie rozwiązanie, to wspieranie handlu i drobnych przedsiębiorców, którym jest coraz ciężej w Przemyślu. Kandydat na prezydenta przypomina, że jego ugrupowanie było przeciwne sprzadaży Placu Rybnego pod galerię.

Władysław Bukowski wraz z PiS chciałby wzmocnić oświatę sprzeciwiając się likwidacji wszelkich jednostek edukacyjnych. Nauczyciel, którego funkcja jest niedoceniana powinien być objęty pełną ochroną i uprzewilejowaniem. Wiele do zrobienia jak mówi Bukowski jest również w kulturze. Należałoby zintegrować działania wszystkich jednostek kultury. Pierwszym krokiem do realizacji tego pomysłu jest Festiwal Kultury Rzeczpospolitej, który w tym roku odbył się w naszym mieście, a do którego będzie się dokładać każda jednostka.

Obejmując stanowisko prezydenta Przemyśla Władysław Bukowski dążyłby do budowy zachodniej obwodnicy z czwartym mostem, która byłaby drogą wypadową w kierunku Bieszczad. Jednocześnie droga powstałaby tak aby nie kolidować z istniejącymi osiedlami. Aby zwiększyć atrakcyjność turystyczną miasta należy się zastanowić nad kompleksem rekreacyjno – sportowym. Na chwilę obecną miasto posiada kilka obiektów sportowych, ale nie spełniają one standardów XXI w i są zbyt kosztowne w utrzymaniu. Powinna powstać hala sportowa, a byłoby to możliwe przy wsparciu z województwa. Jeżeli nie będziemy realizować dużych projektów, to miasto będzie wtedy tylko miasteczkiem prowincjonalnym. Chcemy przywrócić świetność tego miasta. Wyjdziemy z inicjatywą i wspólnie odbudujemy Przemyśl. Jestem pełen determinacji do działania mówi Bukowski.

Poseł na Sejm RP Marek Kuchciński popierając Władysława Bukowskiego podkreślił, że jest on osobą słuchającą mieszkańców i realizującą zasadę dobra wspólnego. Dla Prawa i Sprawiedliwości najważniejszy jest rozwój polityki oraz równomierny rozwój Polski. Wspieranie tych ziem, które są położone z dala od środka województwa. Publiczna służba zdrowia musi być dostępna dla wszystkich obywateli więc nie może być mowy o żadnej prywatyzacji. Pamiętając, że Polska jest wartością i warto być Polakiem należy pamiętać o wychowywaniu w duchu patriotyzmu.

Senator Andrzej Matusiewicz popierając kandydaturę Bukowskiego wspomniał o jego wiedzy i odpowiednim zapleczu jakie posiada. Ważne jest by PiS rządziło na Podkarpaciu, gdyż obecne rządy to koalicja „parti obietnic”. A w tym województwie mają pełnić władzę ludzie uczciwi. Robert Choma zadłużył miasto, nie potrafi nawet zarejestrować swojego komitetu, to świadczy też o tym jakich ma ekspertów – mówi senator.

Obecny podczas sobotniego spotkania w Przemyślu marszałek województwa Władysław Ortyl podkreślił jak ważne jest utworzenie przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice. Prawo i Sprawiedliwość chce utworzyć bezpośrednie połączenie z Przemyśla do Warszawy (przez Rzeszów). Utworzenie centrum logistycznego w Jasionce związanego z połączeniami do Miami spowoduje również wykorzystanie portu suchego jaki posiada Żurawica. Dzięki regionalnemu programowi operacyjnemu zostaną utworzone stałe miejsca pracy w przemyśle, który jest zaniedbywaną gałęzią gospodarki.

Anna Fortuna