Konkurs Przemyskiej Biblioteki Publicznej na recenzję książki

13 lipca 2016

Przemyska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich miłośników literatury: dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkańców miasta i powiatu przemyskiego, do udziału w Wakacyjnym konkursie na recenzję CZYTAM. POLECAM! Konkurs trwa od 11 lipca do 20 sierpnia 2016 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie jednej recenzji książki, która wcześniej nie była publikowana ani nagradzana w innych konkursach.
Tekst recenzji powinien być napisany czcionką Times New Roman, 14 pkt. i zawierać nie więcej niż 5000 znaków. Recenzję należy podpisać pseudonimem, natomiast wypełnioną kartę zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem, danymi do kontaktu dołączyć w zaklejonej kopercie.
Podsumowanie konkursu odbędzie się 31 sierpnia 2016 r. o godz. 16.00 w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.