Konkurs na Sekretarza Miasta Przemyśla nie rozstrzygnięty

12 marca 2015

Kolejny konkurs na stanowisko podlegające Urzędowi Miasta w Przemyślu nie został rozstrzygnięty. Najpierw prezydent nie przyjął kandydatury wskazanej przez Komisję Rekrutacyjną na dyrektora Biblioteki Publicznej, tym razem zaś nie zostało obsadzone stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla.

Do konkursu na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla wpłynęły trzy oferty. Komisja Rekrutacyjna po zweryfikowaniu ich pod względem formalnym ustaliła, że dwoje kandydatów spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze i zostali oni dopuszczeni do kolejnego etapu jakim była rozmowa kwalifikacyjna.

Do drugiego etapu konkursu przystąpił jedynie Witold Szpytman – były wójt Gminy Krzywcza, jednak nie uzyskał on wymaganej liczby punktów, na 220 zdobył 145.