Konkurs dla uczniów z wiedzy o Unii Europejskiej. Przemyska młodzież także może wziąć w nim udział

1 kwietnia 2016

Konsole do gier Xbox One, tablety i telefony komórkowe czekają na tych uczniów z województwa podkarpackiego, którzy w najciekawszy sposób pokażą, jak inwestycje z Unii Europejskiej zmieniły Podkarpacie. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz uczniów szkół średnich z województwa podkarpackiego. Chcemy zainteresować młodych ludzi unijnymi projektami oraz ich pozytywnym wpływem na region i środowisko lokalne. Mam nadzieję, że prace konkursowe obejmą inwestycje, które już udało się zrealizować oraz te, które można zrealizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – tak ideę konkursu tłumaczy Władysław Ortyl, marszałek województwa Podkarpackiego.

Celem konkursu jest również promowanie korzyści wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także pokazanie młodym ludziom, jakie perspektywy daje im realizacja unijnych projektów.

Prace konkursowe można składać do 29 kwietnia.

Konkurs będzie realizowany równoległe w trzech typach szkół. Nabór prac rozpocznie się 31 marca a zakończy się 29 kwietnia. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13 maja podczas konferencji w Urzędzie Marszałkowskim.

Na młodzież będą czekały pasjonujące zadania. Uczniowie szkół podstawowych będą musieli narysować komiks. Przygotowując komiks, dzieci będą miały za zadanie pokazać m.in., w jaki sposób unijne projekty zmieniły ich świat, a także miejscowości lub region, w którym mieszkają.

Gimnazjaliści będą mieli za zadanie napisać tekst piosenki. Piosenka może dotyczyć nie tylko pozytywnych doświadczeń, które wynikają z realizacji unijnych projektów, ale np. opisywać historię osoby, której życie poprawiło się dzięki funduszom europejskim.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą musieli stworzyć prototyp gry planszowej. Inspiracją gry powinna być również tematyka projektów unijnych, zasady przyznawania dotacji i historia ludzi, którzy korzystają lub będą korzystali z funduszy europejskich.

Nagrodzeni zostaną nie tylko laureaci konkursu, ale wyróżnienia otrzymają również szkoły, które najmocniej zaangażują swoich podopiecznych. W szkołach, których uczniowie zgłoszą największą liczbę prac konkursowych w każdej z kategorii, odbędą się też pokazy naukowe przeprowadzone przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes”. Dodatkowo nauczyciele, których wychowankowie zdobędą I miejsce również wezmą udział w wycieczce do Brukseli.

Regulaminy konkursów i ich opis znajduje się na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl.

Konkurs jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.