Konferencja w UM – budżet miasta, oferta na ferie zimowe i 28. Finał WOŚP

9 stycznia 2020

Szczegóły budżetu Przemyśla na rok 2020 przedstawiła na konferencji prasowej (09.01.2020) w Urzędzie Miejskim Anna Bobko-Wajda – główny specjalista w Wydziale Finansowym UM. Przedmiotem konferencji była też oferta instytucji miejskich na ferie zimowe – stąd obecność dyrektora MDK w Przemyślu Stanisława Karszynia i dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej Macieja Waltosia oraz dyrektora POSiR Grety Ostrowskiej. O tym, jak gorący będzie 28. Finał WOŚP w Przemyślu i co przygotowano z tej okazji dla mieszkańców miasta, mówili przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Zmieniamy Przemyśl – Krzysztof Butra i Rafał Błachut. Zabrakło tym razem Prezydenta Miasta, którego wezwały inne pilne obowiązki.

Zacznijmy od budżetu. Został uchwalony po wcześniejszych burzliwych obradach i jest owocem kompromisu, który nie wszystkich zadowala – jest jednak zgodny z regułami ustawy o finansach publicznych. Dochody w roku 2020 to 430.737.170 zł a wydatki 412.140.881,33 zł. Kwota nadwyżki 18.596.288,67 zł zostanie w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Na koniec roku zobowiązania miasta z tego tytułu wyniosą 120.020.378,03 zł.

Zadłużenie to będzie spłacane do końca roku 2029. Najtrudniejsze będą cztery najbliższe lata, kiedy to raty wyniosą kolejno: 18.596 tys. zł, 26,672 tys. zł, 22,663 tys. zł i 18.801 tys. zł. Dopiero po tym okresie ustabilizują się na poziomie ok.14.900 tys. zł, co umożliwi wzrost wydatków na inwestycje.
Czeka nas więc jeszcze kilka lat zaciskania pasa, przy czym, w roku bieżącym i kilku kolejnych nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów.
Zgodnie z ustawą o samorządach gminnych wyodrębniono na rok bieżący Budżet Obywatelski w wysokości 1.950.000 złotych.
Co do wydatków, to to ich lwią część, bo aż 38 proc. pochłania oświata. Kolejno, 28 proc. budżetu wydatkowanych jest na pomoc społeczną ( w tym świadczenie 500+), 9 proc. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, po 5 proc. na administrację publiczną oraz kulturę i sport. Po 4 proc. przypada na drogi i transport (w tym dopłatę do MZK) oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Pozostałe wydatki to 7 proc. budżetu.
Na inwestycje przeznaczone zostanie 24.293.845 zł, przy czym środki własne to 8.535.118 zł, z UE 12.530.300 zł i a z dotacji i środków celowych 3.228.427 zł.
Najwięcej środków finansowych przewidziano w roku bieżącym na realizację zadania Ekologiczny Przemyśl (wymiana źródeł ciepła), przebudowę Zielonego Rynku, rozbudowę Podziemnej Trasy Turystycznej, budowę hali sportowej przy SP nr 14 i Centrum Badmintona ( przy I LO) oraz na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

O ofercie instytucji miejskich dla młodzieży wypoczywającej na feriach zimowych, pisaliśmy dość szczegółowo wcześniej – czytaj tutaj –  Atrakcje na ferie .

Warto może dodać tutaj, że młodzież szkolna będzie mogła podczas ferii nieodpłatnie korzystać z basenu do godz.14.00 – jak poinformowała dyrektor POSiR Greta Ostrowska, która powiedziała również, że nie może ręczyć za to, czy będzie funkcjonował stok narciarski, chociaż wykorzystywana jest każda sposobność, by go naśnieżać. Jednak pogoda może okazać się twardym przeciwnikiem.

Do wyjścia z domu i udziału w 28. Finale WOŚP zachęcała prowadząca konferencję rzecznik UM Agata Czereba, a jego przemyscy organizatorzy przedstawili program imprezy.
Rozpocznie się ona w Rynku, już 0 14.30, choć pierwszy koncert będzie o godz.15.00, kiedy to zagra „VIP NO RIP” i zespoły towarzyszące, a potem, co godzinę: KSU, DOC., Siostry Kowalik ( półfinalistki Voice of Poland) i ZEAMSONE.
„Światełko do Nieba” – tradycyjnie o godz. 20.00. Ale… O tej godzinie będzie również przygotowana przez organizatorów NIESPODZIANKA!
Inne atrakcje tego dnia to m.in.: dmuchańce, pokaz mini-żużla, przemyskie „Morsy”, pokaz OSP Grochowce i inne. Sztaby WOŚP mieścić się będą w MDK, w PWSW i w siedzibie „Przemyskich Serc”.
Pamiętajmy o wolontariuszach: bądźmy hojni i dobrze się bawmy!

sa

zdjęcie: jb