Konferencja w trosce o przemyskich seniorów [Galeria zdjęć]

3 grudnia 2016

Fundacja „W Trosce o Życie” zorganizowała w Przemyślu konferencję „Podkarpackie Dni Zdrowia Seniora”. Spotkanie było okazją do poruszenia tematów związanych z profilaktyką i bezpieczeństwem osób starszych.

Konferencja „Podkarpackie Dni Zdrowia Seniora” odbyła się w Przemyślu 27 listopada, w Miejskim Domu Pomocy Społecznej. Prowadzone wykłady dotyczyły : problemów kardiologicznych w wieku geriatrycznym, otyłości jako problemu dzisiejszych czasów, psychologicznych aspektów u seniorów, opieki pielęgniarskiej, roli pielęgniarki w opiece geriatrycznej, leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji w fizjoterapii, bezpieczeństwa seniorów. Zaprezentowano m.in. nowości do pielęgnacji, profilaktyki, sprzęt ułatwiający chodzenie oraz oddychanie.

Głównym celem konferencji „Podkarpackie Dni Zdrowia Seniora” jest propagowanie prozdrowotnego trybu życia i stylu odżywiania seniorów i ich rodzin. A także zintegrowanie środowiska, instytucji województwa podkarpackiego, które na co dzień uczestniczą w zakresie ochrony i promocji zdrowia, badań, rozwoju i zmian w zakresie polityki zdrowotnej – powiedziała prezes Fundacji „W Trosce o Życie” z Brzozowa Jolanta Leń.

Priorytetem polityki senioralnej jest utrzymanie w jak najlepszej kondycji fizycznej i psychicznej osoby starsze. W chwili obecnej wydłuża się okres życia i zapotrzebowanie na opiekę będzie coraz większe, dlatego też działania te mają na celu propagowanie tego dobrego stylu i jakości życia do utrzymania tej pięknej starości zahamowania etapów szybkiego starzenia się – wyjaśnia J.Leń.

Dobrym przykładem takiej działalności jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jego uczestnicy nabierają umiejętności akceptacji swojego stanu zdrowia, pomimo różnych dolegliwości chorobowych potrafią je akceptować, a także aktywizować się fizycznie i psychicznie. To z kolei przekłada się na jakość i na opóźnienie efektów starzenia. Osoby te rzadziej cierpią na depresje, stany lękowe. Jak podaje prezes Fundacji receptą na aktywnego seniora, seniora wigora jest przede wszystkim aktywny tryb życia psychicznego i fizycznego oraz optymizm życiowy.

Ilość osób obecnych na konferencji pokazuje, że nie tylko seniorzy zbierają tą wiedzę z promocji i profilaktyki, ale również i młodsi.

Organizatorem konferencji była Fundacja „W Trosce o Życie” z Brzozowa. Fundacja działa od 2009 r. Udziela wsparcia dzieciom i osobom dorosłym przewlekle lub nieuleczalnie chorym, a także ich rodzinom. Wsparcie to przybiera zarówno formę pomocy finansowej, jak i rzeczowej. Dzięki działaniom Fundacji jej podopieczni mogą przebywać w domu. To z kolei wpływa na zwiększenie komfortu psychicznego i wspomaga rekonwalescencję osób przewlekle chorych, a nieuleczalnie chorym pozwala na godne przeżycie ostatnich lat, miesięcy czy dni.

Fundacja świadczy swoje usługi również na terenie Przemyśla, w ramach hospicjum domowego i pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz w Miejskim Domu Pomocy Społecznej.

Anna Fortuna

no images were found