Konferencja w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Fredropol

9 maja 2014

Komendant Miejskiej Policji w Przemyślu insp. dr Krzysztof Pobuta wraz z Wójtem Gminy Fredropol Mariuszem Śnieżkiem w dniu wczorajszym zorganizowali debatę poświęconą bezpieczeństwu mieszkańców gminy. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Fredropol.

W debacie poza organizatorami udział wzięli radni gminy. Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił, że tego rodzaju spotkania są bardzo ważne ze względu na fakt, że pozwalają na bezpośredni kontakt z mieszkańcami oraz dają możliwość wypracowania skutecznych sposobów zapobiegania zjawiskom kryminalnym.

Podczas spotkania oceniono stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Fredropolu. Poddano dyskusji problemy mieszkańców, które wymagają analizy i podjęcia działań. Wypełniono również anonimowe ankiety, które zostaną wykorzystane przez policję.