Komunikat w związku z ryzykiem wystąpienia koronawirusa

29 lutego 2020

Szpitale na Podkarpaciu, które w swoich strukturach mają oddziały zakaźne, od piątku mają pozostawać w stanie podwyższonej gotowości.

Decyzję taką wydała w piątek 28 lutego Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, o czym wieczorem poinformowała Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Wojewoda zrobiła to na piątkowy wniosek Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego w związku z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi związanymi z możliwością wystąpienia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu natomiast zalecił na terenie miasta i powiatu przemyskiego wzmożenie reżimu sanitarnego: w środowisku domowym, placówkach oświatowych, dworcach komunikacji publicznej, w podmiotach realizujących zbiorowy przewóz osób (środkach komunikacji publicznej), galeriach handlowych i innych obiektach handlowych posiadających place zabaw dla dzieci oraz bazarach.

Uspokajamy – dotychczas w Polsce nie stwierdzono koronawirusa. Warto jednak zachować środki ostrożności. 

 

Zdjęcie wyróżniające – canva.com 

Grafika – przemysl.pl