Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu

16 lipca 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu informuje o mogących wystąpić zakłóceniach w pracy sieci wodociągowej oraz okresowych spadkach ciśnienia.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że w związku z renowacją magistrali Ø 500 oraz czasowym jej wyłączeniem na odcinku od ul. Ostrowskiej do ul. Wybrzeża Ojca Św. Jana Pawła II w okresie od 16 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. mogą wystąpić zakłócenia w pracy sieci wodociągowej oraz okresowe spadki ciśnienia.