Podpisano umowę na wymianę źródeł ciepła

1 czerwca 2019

W piątek w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się konferencja prasowa, na której została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”. Swoje podpisy złożyli pod nią Prezydent Wojciech Bakun wraz z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Piotrem Pilchem.

Projekt dotyczy wymiany indywidualnych, nieefektywnych źródeł ciepła (np. kotłów węglowych) na kotły kondensacyjne oraz opalane biomasą. Jednym z jego założeń jest także podłączenie budynków wielorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wszystko to ma przyczynić się do obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a tym samym do poprawy jakości powietrza w Przemyślu.

Projektem zostały objęte:
– 133 budynki jednorodzinne, które zostaną wyposażone w 133 sztuki kotłów (96 kotłów na gaz, 37 kotłów na biomasę),
– 41 budynków wielorodzinnych i 5 mieszkań indywidualnych, które zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Prezydent W. Bakun powiedział:

Według obliczeń 730 odbiorców zostanie wyposażona w nowe ekologiczne źródła ciepła. Przekładając to na procenty jest to ok. 25 – 30% kotłów odpowiedzialnych za emisję szkodliwych substancji do atmosfery, co będzie skutkowało znaczną poprawą jakości powietrza w Przemyślu

Wicemarszałek Piotr Pilch podkreślił: 

Jest to bardzo ważny dzień dla miasta Przemyśla (…). Chcę powiedzieć, że ten projekt jest realizowany w ramach szerszego projektu, który zaproponowaliśmy jako Zarząd Województwa Podkarpackiego dla miast szczególnie zagrożonych zanieczyszczeniem powietrza. (…) Okazuje się, że największe (…) zagrożenie ma miasto Przemyśl.

W spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Maciej Kamiński, radni: Monika Różycka, Andrzej Berestecki i Daniel Dryniak oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu Beata Bielecka.

Dofinansowanie dla Przemyśla wyniosło 9 373 538, 20 zł, przy czym ogólna wartość projektu to 12 381 176, 16 zł. Jest to największe dofinansowanie spośród wszystkich miast objęte tym projektem.
Partnerem tego przedsięwzięcia będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. Realizacja projektu „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” planowana jest na lata 2019 – 2021.

Podczas spotkania podkreślono, że nadal trwa nabór wniosków do udziału w programie. Jeszcze 14 osób/rodzin może z niego skorzystać.  Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego.

zb