Kolejna „Siekierezada” na Linii 102 – FILM

3 lutego 2020

Akcja wycinania drzew i krzaków wzdłuż torów Linii 102 -zobacz FILM. 

bk, jb