Klęska referendum. W Przemyślu frekwencja wyniosła 10,01 %

7 września 2015

Do wczorajszego referendum podchodzono sceptycznie. Nikt jednak nie spodziewał się, że frekwencja będzie tak niska, bo zaledwie 7,48 %. Najwięcej osób postanowiło zagłosować na Podkarpaciu.

Słaba kampania i marazm społeczny spowodowały, że wczorajsze referendum poniosło klęskę. Frekwencja w kraju nie przekroczyła 7,48 %, z czego największa, bo aż 8,36 % wyniosła na Podkarpaciu.

W Przemyślu udział w głosowaniu wzięło 10,01 % uprawnionych. Według danych Pańwstowej Komisji Wyborczej głosy na „tak” rozłożyły się następująco :

  1. Czy jest pani/pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP ? 82,71 %
  2. Czy jest pani/pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa ? 14,59 %
  3. Czy jest pani/pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika ? 95,64 %.

Koszt referendum wyniósł około 100 mln zł.