Kadeci z Ukrainy uczyli się doskonalili umiejętności języka polskiego w Straży Granicznej

10 października 2016

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Medyki szkolili z języka polskiego kadetów Akademii Narodowej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Przez pięć dni funkcjonariusze Straży Granicznej z Medyki prowadzili praktyczny kurs języka polskiego dla kadetów Akademii Narodowej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Była to już piąta edycja staży językowych organizowana w Bieszczadzkim Oddziale SG dla kadetów z Ukrainy. Od początku tego projektu przeszkolonych zostało blisko 50 osób.

Prowadzona przez polskich funkcjonariuszy nauka języka polskiego, dotyczyła przede wszystkim słownictwa branżowego związanego z codzienną służbą na granicy państwa. W harmonogramie zajęć znalazły się także zagadnienia historyczne, geograficzne i ustrojowe Polski. W trakcie kursu, polscy funkcjonariusze zabierali kolegów w teren, aby pokazać jak w praktyce realizują swoje zadania służbowe w ochronie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Była to także okazja żeby zapoznać się z infrastrukturą przejścia granicznego i praktyczną technologią odpraw granicznych.

Poza tym goście zwiedzili miasto Przemyśl m.in. Muzeum Ziemi Przemyskiej, Muzeum Dzwonów i Fajek, a także Zamek w Krasiczynie. Odwiedzili również Komendę Bieszczadzkiego OSG w Przemyślu, gdzie obejrzeli salę tradycji.