Jest szansa na stypendium twórcze

15 lipca 2020

Do 15 września br. można składać wnioski o stypendium twórcze, które przyznawane jest systemem konkursowym przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

O stypendium mogą ubiegać się osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną na terenie Przemyśla w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych, muzyki i tańca oraz teatru i filmu. 

Wniosek powinien zawierać takie informacje jak dane ogólne kandydata, wykształcenie, opis przedsięwzięcia objętego stypendium, informacje finansowe o przedsięwzięciu, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Niezbędne dokumenty można otrzymać w Wydziale Promocji i Kultury UM, tel. 16 675 20 84 lub pobrać ze strony – regulamin (KLIK), wniosek (klik)

 

Zdjęcie wyróżniające – canva.com