Instytut Pamięci Narodowej zakończył prace na cmentarzu w Hruszowicach. Znaleziono pochówki 16 osób

31 maja 2018

Instytut Pamięci Narodowej prowadził prace archeologiczne na cmentarzu komunalnym w Hruszowicach. Badania miały pozwolić ustalić czy w miejscu istniejącego tam do ubiegłego roku pomnika upamiętniającego działalność UPA znajdują się pochówki członków tej ukraińskiej formacji.

W październiku 1994 r., na cmentarzu komunalnym w Hruszowicach wybudowano nielegalnie pomnik ku czci UPA. Żądania jego likwidacji nie przynosiły skutku, wstrzymywano je przez przepuszczenia, że pod pomnikiem są pochowani ludzie, a jego samego uznano za mogiłę. W dniu 26 kwietnia 2017 r., pomnik rozebrano w ramach akcji czynu społecznego.

Demontaż nielegalnie wzniesionego pomnika odbył się zgodnie z obowiązującym prawem, decyzję podjął wójt gminy Stubno, na terenie której leżą Hruszowice. Mimo to dla strony ukraińskiej taka decyzja była nie do przyjęcia i Hruszowice stały się symbolem łamania polsko-ukraińskich porozumień w sprawie upamiętnień.

Teraz w dniach 24-26 maja Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadziło w tym miejscu prace archeologiczne. Ich celem było ustalenie, czy w miejscu istniejącego do 26 kwietnia 2017 r. pomnika upamiętniającego działalność UPA znajdują się pochówki członków tej ukraińskiej formacji.

O zamiarze przeprowadzenia badań archeologicznych IPN powiadomił Ambasadora Ukrainy w Polsce oraz Związek Ukraińców w Polsce. W pracach, w charakterze obserwatora, brali udział specjaliści ukraińscy.
W wyniku przeprowadzonych prac ujawniono cywilne, pojedyncze pochówki 16 osób, w tym mężczyzn, kobiet i dzieci. Szczątków nie ekshumowano. Przeprowadzone badania archeologiczne i medyczno-sądowe nie dały podstaw do uznania, iż w miejscu zdemontowanego pomnika ku czci UPA znajdowały się zbiorowe lub pojedyncze mogiły członków tej ukraińskiej formacji. – informuje Instytut Pamięci Narodowej.

Fot. IPN