Inicjatywa Dzikie Karpaty będzie walczyć o losy Bieszczad i Pogórza Przemyskiego [zdjęcia]

31 lipca 2018

Utworzono Inicjatywę Dzikie Karpaty – ruch obywatelski skupiający różne osoby, którym bliskie są losy Bieszczad i Pogórza Przemyskiego. Od 4 sierpnia 2018 zapraszamy do wspólnych działań i do obozu na tych terenach.

Inicjatywa Dzikie Karpaty to oddolny obywatelski ruch, który chce zachować unikatowy, naturalny charakter tych terenów. Przyroda w Polsce jest w ciągłym niebezpieczeństwie. Zamiast dbać o to, co jeszcze mamy i pielęgnować dzikość, jaka zachowała się w tak niewielu miejscach w Europie – niszczone są ostatnie fragmenty tego, co zostało – uważają inicjatorzy akcji.

Puszcza Karpacka uznawana jest za jeden z 200 najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów świata. To wyjątkowe miejsce zagrożone jest przez prowadzone tam intensywne wyręby i łowiectwo. Niewiele się o tym mówi, Lasy Państwowe lekceważą nieliczne doniesienia, puszczając w obieg znaną propagandę o lasach gospodarczych i swoich zasługach w ochronie przyrody. Lobby myśliwskie króluje na tamtym terenie.

Społeczeństwo poddawane jest nieprawdziwym doniesieniom, ustawicznemu dyskredytowaniu działalności obywateli dbających o przyrodę. Po raz kolejny wyrąb drzew i krótkowzroczna chęć zysku wygrywa w  obszarach, które powinny być objęte ochroną.
Społeczny, obywatelski ruch ma stanąć na straży dzikości Karpat i poprzez działania edukacyjne, spotkania, rozmowy, warsztaty, spacery zwrócić uwagę społeczeństwa na niebezpieczeństwa, jakie zagrażają temu regionowi.

Będziemy tam, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na to, jaki to piękny i cenny przyrodniczo teren oraz na to, że możemy go bardzo łatwo stracić przez złe prowadzenie i intensyfikowanie gospodarki leśnej i łowieckiej. Będziemy tam po to, żeby spotkać się z mieszkańcami, rozmawiać, wysłuchać, pokazać, że nie jesteśmy “przeciwko nim”, co niektórzy sugerują. – informuje Inicjatywa Dzikie Karpaty.

Postulują wyłączenie z cięć najcenniejszych fragmentów lasów Nadleśnictw Stuposiany i Bircza, reliktów Puszczy Karpackiej poprzez objęcie ich ochroną w ramach rezerwatów przyrody, a także zwiększoną ochronę zwierząt tej Puszczy.