„Historyczny” przemyt udaremniony w Medyce dzięki funkcjonariuszom Służby Celno – Skarbowej [zdjęcia]

5 czerwca 2017

Obywatele Ukrainy próbowali wwieźć do Polski przedmioty o wartości historycznej. Wśród zatrzymanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej rzeczy były m.in. aparaty fotograficzne, zegary, zdjęcia.

Na przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski samochód na polskich numerach rejestracyjnych. Pojazdem kierował 32-letni obywatel Ukrainy. Sprawdzając bagaże, funkcjonariusze wykryli w jednym z nich nietypowe przedmioty: czarno-białe zdjęcia, legitymacje, parciane i skórzane pasy, zegary, aparaty fotograficzne. Część z nich prawdopodobnie pochodzi z okresu II wojny światowej. Wśród zatrzymanych przedmiotów były także metalowe klucze z uchwytem- symbolem Gwiazdy Dawida, a także elementy wyposażenia nurka tj. hełm i buty.

Do przemycanych przedmiotów przyznał się kierowca oraz jeden z pasażerów. Obydwaj mężczyźni tłumaczyli, że przewożone przez nich przedmioty częściowo są ich własnością lub zostały im przekazane do przewiezienia przez granicę. Najprawdopodobniej miały trafić do Włoch.

Po stwierdzeniu przez biegłych wartości historycznej, wieku powstania i po zakończeniu niezbędnych procedur, przedmioty trafią najprawdopodobniej do muzeum, wskazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.