Finał X Regionalnego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej

20 października 2017

W przemyskim Centrum Kulturalnym podsumowano X Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej.

Do X Regionalnego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej zgłosiło się 50 twórców z powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego.

Komisja Artystyczna w składzie: Andrzej Cieszyński – artysta plastyk, Andrzej Opak – artysta plastyk, Rafał Kureczka – artysta plastyk, oceniła 148 prac z dziedziny malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby.

W dziedzinie malarstwa:
I Nagroda – Maria Dusiłło z Cieszacina Wielkiego
II Nagroda – Zofia Lorenc z Przemyśla, Alicja Nodżak z Prałkowiec
III Nagroda – Anna Wilk z Przemyśla

Wyróżnienie: Elżbieta Teresa Borusowska z Jarosławia, Elżbieta Chorążykiewicz z Medyki, Emilia Fok z Przemyśla, Piotr Kisała z Oleszyc, Waldemar Kremer z Przemyśla, Czesława Kus z Przemyśla, Maria Makar z Przemyśla,Maria Makowiecka z Sośnicy, Jerzy Pacławski z Przemyśla,Ewa Wolak (nasza redakcyjna koleżanka) z Przemyśla.

W dziedzinie rysunku:
I Nagroda – Rafał Fiek z Przemyśla
II Nagroda – Renata Dietrich z Jarosławia
III Nagroda – Małgorzata Sorocka z Przemyśla

W dziedzinie grafiki:
Nagroda – Sylwia Kut z Łowiec
Wyróżnienie – Teresa Frań z Jarosławia , Joanna Niedźwiecka z Jarosławia, Małgorzata Stańda z Jarosławia.

W dziedzinie rzeźby:
Nagroda – Józef Lewkowicz z Nowego Sioła
Wyróżnienie – Robert Szuba z Przemyśla

Komisja Artystyczna stwierdziła, że w tegorocznej edycji Przeglądu zaprezentowano niezwykle różnorodne prace w tematyce i w różnych technikach. Prezentują one wysoki poziom artystyczny. Przy ocenie ich Jury zwracało uwagę na spójność oraz jakość wykonania oraz na indywidualny wyraz prezentowanych dzieł. Uczestnicy włożyli dużo pracy w wykonanie swoich dzieł, szczególnie wyróżniła się głównie kategoria malarstwa, która stwarza najwięcej możliwości wykazania różnorodnych umiejętności, zarówno w formie jak i w poszukiwaniach kolorystycznych.

Wielu twórców pokazało część swoich rzeczywistych możliwości, wielu wykazało postęp co też rokuje dobrze na przyszłość, stwarzając perspektywy dalszego ich rozwoju.

Nagrody i wyróżnienia pieniężne zostały ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Anna Fortuna