Dziś w rocznicę godziny ,,W” zawyją syreny

1 sierpnia 2019

Dziś w Przemyślu o godzinie 17.00 usłyszymy dźwięk syren alarmowych. Przez trzy minuty w ten sposób miasto upamiętni powstańców warszawskich, którzy 75 lat temu ruszyli w bój przeciwko Niemcom.

Pod Pomnikiem Orląt Przemyskich odbędzie się apel harcerski zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i było akcją militarną skierowaną przeciw okupującym Warszawę Niemcom, a politycznie także przeciwko ZSRR. W wyniku wybuchu powstania zostało zniszczone miasto, a śmierć poniosło około 220 000 mieszkańców Warszawy. 

 

zdj.domena publiczna, UM Przemyśl