Dzień bezpiecznego kierowcy w Przemyślu

28 lipca 2014

W ubiegły piątek, w Przemyślu przeprowadzono akcję profilaktyczną „Dzień bezpiecznego kierowcy”. Udział w niej wzięli policjanci wspomagani przez Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową oraz przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Przemyślu.

W ubiegły piątek, na ulicach Przemyśla przeprowadzono akcję „Dzień bezpiecznego kierowcy”, w trakcie której skontrolowano prawie 200 kierowców. Sprawdzano trzeźwość kierowców, zwracano uwagę na wykroczenia drogowe oraz na naruszanie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

W trakcie tej akcji kierowcom rozdawano ulotki promujące trzeźwość kierujących, a ci którzy nie złamali przepisów drogowych otrzymywali drobne upominki ufundowane przez przemyską Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 fot. KMP Przemyśl