70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

29 lipca 2014

W piątek 1 sierpnia, w Przemyślu odbędą się uroczystości upamiętniające 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Organizatorami obchodów jest Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej oraz prezydent Przemyśla.

Obchody upamiętniające 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego rozpocznie o godz 15 Msza Św. w kościele św. Trójcy. Dalsze uroczystości odbędą się o godz 17, przy pomniku Orląt Przemyskich. Zostanie odśpiewany hymn państwowy, drużyny harcerskie złożą meldunek. A następnie odczytany zostanie Rozkaz Specjalny Komendanta Hufca Ziemi Przemyskiej, odbędą się wystąpienia druha Mariana Kasprowicza oraz prezydenta Roberta Chomy. Po przemówieniach odbędzie się apel poległych, złożenie kwiatów, hymn Szarych Szeregów, a całość zakończy część artystyczna w wykonaniu „Czarnej Trzynastki”.