Dzięki decyzji przemyskich radnych Sąd Okręgowy w Przemyślu powiększy powierzchnię

25 października 2015

Sąd w Przemyślu powiększy swoją powierzchnię. Wpłynie to na przyspieszenie rozpatrywanych spraw, a także umożliwi przyjmowanie stażystów.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 18 głosami przegłosowano projekt uchwały umożliwiającej zbycie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl. Teren mieszczący się przy ulicy Juliana Tuwima otrzyma Sąd Okręgowy w Przemyślu.

Instytucja ta wystąpiła do Miasta z wnioskiem o nabycie tej nieruchomości argumentując iż jest to niezbędny krok aby poprawić warunki zagospodarowania Sądu Rejonowego mieszczącego się przy ulicy Mickiewicza 14. Na działce tej powstanie budynek, który da dodatkowe w przybliżeniu 2,5 – 3,5 tys. m2 powierzchni pod użytek sądu.

Dysponując obecną niewystarczającą powierzchnią Sąd nie jest wstanie sprawnie realizować nakładanych nowych zadań. Jak podkreślił Sławomir Plis prezes Sądu Rejonowego w Przemyślu, ciasnota uniemożliwia szybkie przeprowadzanie rozpraw, a także przyjmowanie stażystów.

Niedobór powierzchni przemyskiego sądu wynosi ok 3 tys. m2. Od wielu lat rozpatrywano różne warianty rozwiązania tego problemu, o czym na sesji mówił Marek Blama dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu. Teraz, gdy pojawiły się oszczędności z przebudowy Sądu w Jarosławiu, mogą one zostać wykorzystane w Przemyślu. Szacowany koszt inwestycji powinien zamknąć się w kwocie 15-20 mln zł.

O słuszności zbycia tej działki mówił radny Eugeniusz Strzałkowski. Podkreślił on, że dla radnych wsparcie sądu powinno być priorytetem po tym jak walczono o powrót Sądu Apelacyjnego do Przemyśla. Argumenty przedstawione na naradzie przez sędziów przekonały także Tomasz Kuźmieka. Tym bardziej, że przy tak trudnej sytuacji na rynku pracy w naszym mieście możliwość odpracowania stażu w Sądzie jest niesamowicie ważne.

Teren zostanie zbyty zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami mówiącej iż nieruchomość jest zbywana na drodze bezprzetargowej, jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami. Wartość działki wyceni rzeczoznawca.

Anna Fortuna