Dwa dodatkowe oddziały w przemyskich szkołach zawodowych

12 lipca 2016

Prezydent Przemyśla podjął decyzję o utworzeniu od września dwóch dodatkowych oddziałów w szkołach zawodowych.

W dniu 28 czerwca upłynął termin składania podań o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku Miasto ogłosiło ofertę 31 oddziałów dla 976 uczniów, jednak z uwagi na to, że zgłosiła się większa liczba kandydatów niż przewidywano, prezydent Miasta Przemyśla podjął decyzję o utworzeniu dwóch dodatkowych oddziałów w szkołach zawodowych. Jest to również nawiązanie do realizacji deklaracji Roberta Chomy, który zapowiadał, że podobnie jak w ubiegłych latach będzie wzmacniał szkolnictwo zawodowe.

Dwa dodatkowe oddziały powstaną w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Usługowo– Hotelarskich i Gastronomicznych oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 6 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1. Ostatecznie w przyszłym roku szkolnym funkcjonować będą 33 oddziały kl. I, w tym 15 w liceach ogólnokształcących (45%) i 18 w szkołach zawodowych (55%).