Certyfikat „Uczelnia Liderów” dla szkoły z Podkarpacia

13 lipca 2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku po raz drugi otrzymała certyfikat „Uczelnia Liderów”

Program „Uczelnia Liderów”, realizowany wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC, adresowany jest do szkół wyższych, które starają się kształcić absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy. Tytuł „Uczelni Liderów” przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski.

5 lipca 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, odbyła się Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W jej trakcie certyfikaty i statuetki potwierdzające pozytywny wynik postępowania ewaluacyjnego w programie odebrali reprezentanci trzydziestu szkół wyższych z całej Polski, w tym po raz drugi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. W imieniu Uczelni dr Magdalena Konieczny,  Prorektor ds. Dydaktyki sanockiej PWSZ, odebrała:

– certyfikat Uczelnia Liderów 2016 – dla jednej z dwóch uczelni w województwie podkarpackim i jedynej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
– wyróżnienie Primus (przyznawane za największą ilość punktów rankingowych) – dla jednej z pięciu uczelni w Polsce, a jedynej na Podkarpaciu.

Sanocka uczelnia została doceniona za wysoką jakość zarządzania dydaktyką, w tym wzmacnianie praktycznego aspektu kształcenia, aktywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wprowadzanie innowacyjnych metod i technik dydaktycznych, posiadanie i realizowanie jasno określonej strategii i wizji przyszłości oraz atrybuty rynkowe.

Więcej informacji i lista laureatów 2016 – www.uczelnia-liderow.pl