Do końca stycznia można składać wnioski o przyznanie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla

6 stycznia 2016

Do końca stycznia można zgłaszać wnioski o przyznanie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla. Nagrodzone dokonania mogą dotyczyć minionego roku lub całokształtu działalności.

Do końca stycznia można składać wnioski o przyznanie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla. Otrzymać ją mogą osoby fizyczne i prawne, a także inne podmioty za wybitne działania w dziedzinie szeroko pojętej kultury. Dokonania mogą dotyczyć minionego roku lub całokształtu działalności.

Wnioski należy składać w kancelarii Ogólnej UM w zaklejonej kopercie z dopiskiem Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla.