Decyzja zapadła. Zakład Robót Drogowych w Przemyślu idzie do likwidacji

9 października 2017

Zakład Robót Drogowych w Przemyślu zostanie zlikwidowany. Jego zadania przejmą inne spółki miejskie.

Zakład Robót Drogowych w Przemyślu powstał w 2010 r., do jego zadań należały m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów na terenie miasta.

Zakład praktycznie nie pozyskuje zleceń „na rynku” ze względu na stan wyposażenia technicznego i brak prawnej możliwości startu w postępowaniach przetargowych. – argumentuje likwidację zastępca prezydenta miasta Przemyśla Grzegorz Hayder.

Posiadany przez Zakład Robót Drogowych sprzęt i maszyny są przestarzałe i wymagają kosztownych napraw. Dodatkowo wydatki związane z zarządzaniem jednostką, mają w konsekwencji przełożenie na cenę jednostkową świadczonych usług i ich małą konkurencyjność na rynku. Aby poprawić ten stan należałoby przeznaczyć z budżetu miasta kwotę kilkuset tysięcy złotych, co na chwilę obecną nie jest możliwe.

W Zakładzie zatrudnionych jest 20 osób, w tym 4 na czas określony do końca października br., jedna przechodzi na emeryturę oraz jedna ze względu na stan zdrowia na zasiłek przedemerytalny. Około 10 osób może zostać przeniesionych do innych innych jednostek podległych prezydentowi.

Ta kadencja Rady Miejskiej podejmuje tylko decyzje o likwidacji. ZRD do likwidacji, gimnazjum nr 2 do likwidacji, szpital miejski do likwidacji. Non stop likwidacja. A przecież radni, jak również prezydent, są od tego, aby tworzyć miejsca pracy. Od dawna nasze spółki zamiast być dotowane, zostały pozostawione same z sobą.- mówi radny PO Tomasz Schabowski.

Nie likwidujmy. Dzisiaj jest rynek wykonawcy budowlanego i trudno jest znaleźć firmę do pracy, ściąga się obcokrajowców. W Przemyślu likwidujemy taki zakład, bo nie ma roboty. Ręce opadają, to jest majstersztyk na skalę jeśli nie światową, to Polską. Taka firma to jest skarb, jeśli tego nie rozumiemy, to znaczy, że nie rozumiemy w ogóle tego co się w kraju dzieje. Zabijamy konkurencję, to co jest wolnym rynkiem i jesteście Państwo orędownikiem tego od początku w tej radzie. – mówi radny PO Wojciech Błachowicz.

Po likwidacji majątek Zakładu Robót Drogowych zostanie przekazany Urzędowi Miejskiemu w Przemyślu. A zadania do tej pory realizowane przez niego przejmą inne spółki miejskie, jak Przemyska Gospodarka Komunalna i Zakład Usług Komunalnych.

Likwidację ZRD poparli radni Regii Civitas oraz część radnych PiS.

Anna Fortuna