Darmowy internet dla mieszkańców Przemyśla

20 marca 2014

Mieszkańcy Przemyśla mogą się starać o darmowy komputer i dostęp do internetu. Program, który ma na celu zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu rozpoczął Urząd Miejski.

Oferta ta jest skierowana do osób w trudnej sytuacji materialnej, mniej zamożnych oraz niepełnosprawnych. Mogą one otrzymać komputer oraz dostęp do internetu na okres dwóch lat, po jego zakończeniu istnieje możliwość starania się o jego przedłużenie na kolejnych pięć lat.

Program ten jest finansowany w piętnastu procentach z budżetu państwa, a pozostałe osiemdziesiąt pięć procent pochodzi z programów unijnych.

Żeby wziąć udział w projekcie, należy do dwudziestego ósmego marca złożyć ankiety uczestnictwa w jednej z wymienionych placówek :w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego Rynek 1, w Wydziale Edukacji i Sportu UM ul. Łukasińskiego 7, Wydział Funduszy Europejskich ul. Ratuszowa 10a, MOPS ul. Leszczyńskiego 3. Tam też można pobrać druk ankiety jak i uzyskać wszystkie szczegółowe informacje.