Czy w Przemyślu powstaną kolejne aktywne przejścia dla pieszych?

5 lutego 2019

Wskazano dwa kolejne miejsca w mieście, w których powinny się znaleźć aktywne przejścia dla pieszych. Realizacja tej inwestycji uzależniona jest od zakwalifikowania jej do programu rządowego.

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu poddał analizie technicznej sześć przejść dla pieszych, w tym pięć zakwalifikowanych przez Komendę Miejską Policji jako przejścia niebezpieczne. Spośród nich wybrano dwa, które spełniają wymogi techniczne niezbędne przy realizacji aktywnego przejścia dla pieszych – przejście na ul.Grunwaldzkiej przy wyjeździe z ul.Wieniawskiego i na ul. św. Jana przy SP nr 4. To właśnie one zostały zgłoszone przez miasto do dofinansowania z rządowego programu Razem Bezpieczniej. Koszt budowy jednego to 50 tys. zł. Bez zakwalifikowania wniosku inwestycja nie będzie mogła zostać zrealizowana ze względu na brak środków finansowych w budżecie miejskim.

Przemyscy radni w swoich interpelacjach wskazują również inne lokalizacje, w których powinny powstać aktywne przejścia dla pieszych. Radny Grzegorz Hayder wymienił przejście dla pieszych przy ul.Wyb. J.Piłsudskiego przy kładce pieszo-rowerowej, na ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Mariacką oraz przy ul. św. Jana przy skrzyżowaniu z ul.Salezjańską. Przejście dla pieszych na ul. Boh. Getta przy Skate Parku to lokalizacja, za którą postuluje radna Monika Jaworska – Żurawska.

Pierwsze aktywne przejście dla pieszych w naszym mieście powstało we wrześniu 2018 r., przy ul. Mickiewicza.

Aktywne przejście dla pieszych w Przemyślu ma zwiększyć bezpieczeństwo