Czy Platforma Obywatelska zadłużyła Przemyśl?

11 stycznia 2015

Działacze PiS twierdzą, że za zadłużenie miasta współodpowiada Platforma Obywatelska. Tymczasem atakowane ugrupowanie odpiera atak.

Podczas konferencji prasowej poseł Marek Rząsa odniósł się do zarzutów PiS, że PO  jest odpowiedzialne za zadłużenie Przemyśla. Rząsa przypomina, że miasto aby mogło się rozwijać dynamicznie potrzebuje środków zewnętrznych, jednak do ich pozyskania konieczny jest wkład własny

Platforma Obywatelska broni się również, że w ostatnich latach dzięki niej udało się pozyskać dla miasta: 42 mln zł na dokończenie obwodnicy (co stanowi 12-13 % całorocznego budżetu miasta), 20 mln na uzbrojenie strefy ekonomicznej, 20 mln zł na remont Dworca (bez żadnego wkładu miasta), a także środki finansowe pochodzące z programów operacyjnych, dotacji ministrów (edukacji, sportu, kultury, dziedzictwa narodowego).

Marek Rząsa podkreśla również fakt, że kontrakt wojewódzki, który został przygotowany i zaakceptowany przez obecny Zarząd Województwa ( PiS )  nie przewiduje dla naszego miasta żadnego wsparcia finansowego. Co zatem pokazuje czyje działania wspierają Przemyśl.