Przyjmowane są wnioski do Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla

11 stycznia 2015

Do 31 stycznia można składać wnioski do Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla. Nagroda ta jest przyznawana za szczególne działania w dziedzinie kultury.

Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym, a także innym podmiotom za wybitne działania w sferze kultury (dokonania twórcze i naukowe, ochronę dziedzictwa narodowego, aktywizację życia kulturowego mieszkańców).

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego, Rynek 1, pok.32, tel.: 16 678 31 70.

Wnioski należy składać do 31 stycznia, w kancelarii Urzędu Miasta, w zaklejonej kopercie z dopiskiem Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla.