Czy na św. Jana powstaną nowe miejsca parkingowe?

23 września 2016

Brak miejsc postojowych przy ulicy św. Jana w Przemyślu, to problem istniejący od kilku lat. Jego rozwiązaniem może być wykorzystanie terenu SP nr 4.

Problem z parkowaniem w okolicach szkoły SP 4 jest od dawna, szczególnie dotyczy on rodziców odwożących i przywożących dzieci. Ulica św. Jana w godzinach szczytu jest zakorkowana. Rodzice nie mając, gdzie zaparkować zatrzymują się na ulicy – mówi radny Maciej Kamiński – Chodzi głównie o bezpieczeństwo dzieci, ale także samych kierowców.

Rozwiązaniem mogłoby być zagospodarowanie terenu pod parking na terenie Szkoły Podstawowej SP 4. Dokładniej chodzi o miejsce od ulicy Św. Jana Nepomucena, gdzie jest brama wjazdowa, a sama droga do przyszłego parkingu jest utwardzona. Sam teren potrzebuje nie wiele środków inwestycyjnych, a liczba powstałych tam około 12 miejsc parkingowych czy postojowych byłaby wystarczająca żeby rozwiązać problem. Dzięki temu, że parking ten byłby czynny do godzin wieczornych korzystaliby z niego nie tylko rodzice, ale także pozostali mieszkańcy miasta.

Od bardzo dawna starałem się ten problem rozwiązać w różny sposób, jednak ten wydaje się najwłaściwszy. Popierają go zarówno rodzice, dyrekcja szkoły jak i Zarząd Osiedla „Salezjańskie” – dodaje M.Kamiński.

Pomysł ten mógłby zostać zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W przyszłości zagospodarowany pod parking mógłby zostać też teren z drugiej strony szkoły, łącznie wówczas uzyskałoby się ponad 20 miejsc.