Czy będzie łatwiej skorzystać z darmowych biletów autobusowych?

16 stycznia 2015

Przemyska koalicja planuje obniżyć wiek uprawniający do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Taki projekt zostanie przedstawiony na najbliższej sesji.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się 29 stycznia koalicja rządząca przestawi wniosek pod głosowanie dotyczący zmiany wieku uprawniającego do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej. Radni chcieliby obniżyć ten wiek tak aby z darmowych przejazdów mogły korzystać osoby, które ukończyły 70 lat, obecnie jest to wiek 75 lat oraz seniorzy od 65 roku życia, którzy obecnie korzystają z tego przywileju mając lat 70. Zmianie miałby ulec również pułap dochodowy dotyczący zniżek z 960 zł na 1200 zł.

Projekt ten jest jednym z punktów programu wspólnie realizowanego przez koalicję Porozumienie dla Przemyśla i PiS.

fot. MZK Przemyśl