Cztery przemyskie szkoły ponadgimnazjalne uzyskały dofinansowanie

8 września 2016

Projekty czterech przemyskich szkół ponadgimnazjalnych uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość wszystkich projektów, to 3 838 676,84 zł w tym wkład własny 383 966,11 zł, który zostanie wniesiony poprzez m.in. udostępnienie sal dydaktycznych lub pracę wolontariuszy – dzięki czemu budżet naszego miasta nie zostanie obciążony finansowo.

Pozyskane środki pozwolą przeprowadzić szereg zajęć dodatkowych i kursów doskonalących, a sale dydaktyczne zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt – powstaną nowe pracownie komputerowe, do pracowni specjalistycznych zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do przeprowadzania certyfikowanych szkoleń.

Dofinansowanie otrzyma : Zespół Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych – kwota 1 729 060,92 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 134 393,56 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – 861 401,25 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 – 729 855, 00 zł.