Część przemyślan wciąż nie potrafi prawidłowo korzystać ze ścieżek rowerowych. To dla nich prezydent miasta uruchomił akcję edukacyjną

22 lutego 2016

W Przemyślu mamy ponad 30 km ścieżek rowerowych, jednak nie wszyscy wiedzą jak z nich poprawnie i bezpiecznie korzystać. Rusza akcja informacyjno – edukacyjna.

Zbliża się sezon rowerowy. Miłośnicy tej aktywności fizycznej w Przemyślu mają do dyspozycji ponad 30 km ścieżek rowerowych. Jednak jak z nich bezpiecznie i poprawnie korzystać jeszcze nie do końca wiedzą zarówno rowerzyści jak i piesi. Stąd też pomysł na akcję informacyjno – edukacyjną Straży Miejskiej. W jej ramach funkcjonariusze w szkołach oraz bezpośrednio na samych trasach rowerowych będą rozdawać ulotki informacyjne. Akcję wspomagały będą również piesze i rowerowe patrole strażników.

Akcję zainicjowano podczas konferencji prasowej prezydenta Roberta Chomy i komendanta Straży Miejskiej Jana Geneji. Podczas spotkania prezydent wystosował apel do korzystających ze ścieżek rowerowych, rowerzystów, pieszych, a także kierowców parkujących w sposób nieprawidłowy bardzo często bezpośrednio na tych trasach aby nawzajem nie przysparzali sobie problemów.

Komendant Jan Geneja jest autorem ulotki – poradnika, w którym określone są zasady poruszania się rowerem oraz korzystania ze ścieżek przez pieszych. Najwięcej konfliktów narasta w przypadku, gdy spotykają się trzej użytkownicy ruchu : rowerzysta, pieszy i kierujący pojazdem mechanicznym – mówi J.Geneja – Ścieżka rowerowa za każdym razem, gdy jest wyznaczona jest ona oznakowana w odpowiedni sposób. Nie wszyscy zdają sobie sprawę co poszczególne znaki oznaczają, jakie uprawnienia i obowiązki nakładają na uczestników. Gdy sezon rowerowy się rozpocznie będziemy chcieli się pojawiać na tych wszystkich miejscach, gdzie te wzajemne relacje pieszy – rowerzysta i kierujący pojazdem będą się krzyżować. Po zakończonym pierwszym etapie edukacyjnym, gdy nadal będą pojawiać się konflikty będą one rozwiązywane już w inny sposób.

Korzystanie ze ścieżek rowerowych ma być przyjemnością dlatego też ważne jest aby wszyscy jej uczestnicy uważali i przewidywali potencjalne zdarzenia. Jak zaznaczył komendant SM rowerzyści muszą pamiętać, że trasy te nie są torami wyścigowymi, a są przeznaczone do rekreacji, ważne jest również aby rower posiadał prawidłowe oświetlenie. Piesi zaś poruszając się po ścieżkach rowerowych zobowiązani są do zastosowania się do znaku jakim są one oznaczone, nie mogą spacerować po całej ich szerokości uniemożliwiając przejazd rowerzystom, a także nie dozwolone jest spuszczanie psy ze smyczy.

Znak poniżej oznacza drogę tylko dla rowerów, piesi znajdujący się na niej są tylko gościem i ich obowiązkiem jest ustąpienie pierwszeństwa rowerzystom.

tylko_r

Znak ten w wyraźny sposób wskazuje, po której stronie powinni poruszać się rowerzyści, a po której piesi.

ruch_pieszych

Kolejny znak to tzw. droga pieszo – rowerowa, tutaj i pieszy i rowerzysta są na rónych prawach, dlatego szczególnie istotne jest tutaj zachowanie ostrożności.

rower_piesi

W przypadku miejsc, w których wyznaczona jest ścieżka rowerowa, rowerzysta ma obowiązek z niej korzystać, a nie z drogi. Co do jazdy po chodniku jest ona dozwolona tylko w szczególnych przypadkach, a mianowicie gdy:

  • rowerzysta opiekuje się dzieckiem do lat 10 jadącym rowerem,
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty ( śnieg, silny wiatr, ulewa itp.),
  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;