Co przemyślanie zgłaszają na policję?

Przez trzy miesiące funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa do przemyskiej komendy wpłynęło 535 zgłoszeń. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Mieszkańcy piszą o tych miejscach, a także przestępstwach i wykroczeniach, które negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Za pośrednictwem internetu mieszkańcy zgłaszali przypadki :
– przekroczenia dozwolonej prędkości – 228 zgłoszeń,
– spożywania alkoholu w miejscach publicznych – 69 zgłoszeń,
– nieprawidłowego parkowania – 81 zgłoszeń;
– dzikich wysypisk śmieci – 8 zgłoszenia;
– żebractwa – 6 zgłoszeń
– nieprawidłowego oznakowania drogi – 8 zgłoszeń
– złej organizacji ruchu drogowego – 34 zgłoszenia
– znęcania się nad zwierzętami -2 zgłoszenia
– zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych – 7 zgłoszeń
– wypalania traw -1 zgłoszenie
– używania środków odurzających -11 zgłoszeń
– poruszania się po terenach leśnych quadami – 4 zgłoszenia
– niszczenia zieleni – 1 zgłoszenie
– niewłaściwej infrastruktury drogowej – 17 zgłoszeń
– niestrzeżonego przejazdu kolejowego – 7 zgłoszeń
– nielegalnych rajdów samochodowych – 7 zgłoszeń
– nielegalnej wycinki drzew – 2 zgłoszenia
– miejsc grupowania się małoletnich – 17 zgłoszeń
– kłusownictwo – 4 zgłoszenia

Wszystkie te zgłoszenia były sprawdzane przez policyjne patrole. W miejscach, gdzie dochodzi do przekroczenia dozwolonej prędkości patrole ruchu drogowego sprawdzały, z jaką prędkością poruszają się kierujący. Niejednokrotnie w trakcie takich kontroli policjanci ujawnili kierujących w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu. Na 224 zgłoszenia dotyczące przekroczenia prędkości -51 zostało potwierdzonych.

Na 535 wszystkich zgłoszeń od mieszkańców – 71 z różnych kategorii zostało potwierdzonych. Część pozostaje w weryfikacji. Należy podkreślić, że każde zgłoszenie jest sprawdzane przez policyjne patrole. W przypadku weryfikacji, gdy zgłoszone zagrożenie zostanie potwierdzone miejsce, to jest objęte ponownymi kontrolami i nadzorem.

Przez okres 3 miesięcy funkcjonariusze odbyli 66 spotkań celem promocji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda, w tym z pracownikami instytucji samorządowych, osobami opiniotwórczymi, zarządami osiedli, prezesami spółdzielni mieszkaniowych, z mieszkańcami gmin w trakcie sesji, z zarządami ogródków działkowych na terenie Przemyśla, dyrektorami szkół i przedszkoli, z właścicielami przedsiębiorstw, kołami łowieckimi.