Co dalej z Placem Rybim? Wyniki ankiety.

21 listopada 2019

 

Zakończyła się pierwsza część konsultacji społecznych związanych z przyszłością Placu Rybiego. Wiąże się to z koncepcją zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego aktualnie w tym miejscu. W namiocie przed budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej pytano mieszkańców jak wyobrażają sobie zagospodarowanie w przyszłości zaniedbanego placu. Na tablicach poglądowych pokazywano też przykłady urządzenia przestrzeni publicznej z innych miast. Wśród dobrych przykładów wyróżniały się Ogrody Bernardyńskie z centrum Rzeszowa, gdzie aktualnie funkcjonuje skwer z garażem podziemnym.

Wyniki ankiety jasno wskazują, że mieszkańcy miasta chcą utrzymania funkcji parkingowej, ale też utworzenia przyjaznej  przestrzeni, która byłaby równocześnie skwerem, miejscem spotkań i koncertów, jazdy na rolkach i rowerach i innych, podobnych funkcji.

Co ciekawe, najmniej głosów, bo tylko 8, zdobyła koncepcja umożliwienia w tym miejscu powstania obiektów handlowych, mimo tego że aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę obiektami komercyjnymi tego placu. Kilka razy w przeszłości były podejmowane próby zabudowania tego placu obiektami handlowymi, ale spotykały się ostrą reakcją środowiska przemyskich przedsiębiorców i kupców.  Pojawiły się też pomysły budowy nowoczesnego hotelu, zostały jednak uznane przez lokalnych przedsiębiorców za przykrywkę do zabudowania placu nową galerią handlową.

Jeszcze w 2018 roku wpłynął do poprzedniej rady miejskiej wniosek lokalnego stowarzyszenia MOST o zmianę w tym miejscu planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby Plac Rybi docelowo został wykorzystany na podziemny parking z terenem zielonym na powierzchni nadziemnej. W imieniu stowarzyszenia wniosek podpisali Wojciech Pieprzny i Błażej Wilk, a ówczesna rada miejska pod przewodnictwem Bogusława Zaleszczyka przyjęła  kierunkową uchwałę w tej sprawie. Pozytywne stanowisko zajął też Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Czytaj też: Przemyscy kupcy chcą parkingu podziemnego. 

W dalszej części konsultacji organizowanych przez władze miasta ma się odbyć spacer badawczy, warsztat przyszłościowy, a na koniec ma powstać makieta obrazująca przyszły wygląd placu. Kwestią otwartą pozostaje sposób sfinansowania remontu i przekształcenia Placu Rybiego. W obecnym stanie budżetu miasta nie ma na to szans, choć nadzieję na realizację inwestycji dawać może partnerstwo publiczno-prywatne.

 

am