Chcą zostać strażakami – nabór do przemyskiej straży pożarnej

28 maja 2017

Straż pożarna w Przemyślu prowadzi nabór do swoich szeregów. Spośród 66 kandydatów etap sprawności fizycznej pokonało zaledwie 15.

Drugi etap naboru kandydatów do służby w straży pożarnej, to test sprawności fizycznej. Spośród 66 kandydatów próbę wydolnościową zaliczyło 40, 14 nie przystąpiło do niej, a 12 uzyskało wskaźnik wydolności niższy 80. 16 osób zaliczyło bieg na 50 m, 24 pokonało dystans w czasie dłuższym niż 6,90 sekundy. Bieg na 1000 m oraz podciąganie na drążku zaliczyło pozytywnie 16 kandydatów. Sprawdzian z pływania zaliczyło 15 kandydatów, 1 nie ukończył próby. Próbę wysokościową polegającą na asekurowanym samodzielnym wyjściu na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75 stopni i zejściu z niej zaliczyło 15 kandydatów.

Do III etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowało się 15 kandydatów.

Fot. Tomasz Nycz (Wikimedia Commons)