Ceny parkingów w górę. Są takie pomysły.

14 września 2019

Podczas gorących dyskusji na temat powołania Parku Kulturowego Starego Miasta w Przemyślu, zupełnie nieoczekiwanie okazało się, że władze miasta poważnie myślą o podniesieniu cen parkingów miejskich. Mówił o tym radny KUKIZ’15 Mirosław Majkowski i Tomasz Leszczyński, także z KUKIZ’15. Słowa o pomyśle podniesienia opłat za parkowanie padły dwukrotnie: podczas przedostatnich i ostatnich konsultacji z mieszkańcami w sprawie parku.

Choć nie jeszcze żadnej oficjalnej informacji o planach podniesienia cen, wypowiedzi radnych M. Majkowskiego i T. Leszczyńskiego na ten temat się pojawiły, a dodać trzeba, że są to radni bliscy prezydentowi W.Bakunowi. Podniesienie cen ma zwiększyć rotację na miejscach parkingowych, tak aby uwolnić okupowane godzinami stanowiska. Ograniczenia w dostępności miejsc parkingowych i ruchu prywatnych aut ma rozwiązać m.in. nowa komunikacja miejska ze swoimi elastycznymi biletami czasowymi.

Czytaj tu: Gorące dyskusje na temat Parku Kulturowego.

Jednocześnie podczas ostatnich dyskusji w ramach konsultacji dotyczących parku kulturowego w Przemyślu wyszło na jaw, że około stu karnetów uprawniających do tańszego parkowania najprawdopodobniej posiadają urzędnicy miasta. Jeśli okazałoby się to prawdą, to możliwa jest sytuacja, w której za brak miejsc parkingowych w centrum odpowiada lokalizacja wydziałów UM w ścisłym centrum. W trakcie konsultacji wokół parku kulturowego pojawiały się głosy ze strony przedsiębiorców, że rozwiązaniem problemu z braku miejsc parkingowych jest wyprowadzenie biur UM z centrum miasta do innej lokalizacji i koncentracja wszystkich wydziałów w jednym, bardziej peryferyjnym miejscu.

Boje o ceny parkingów w mieście prowadzili kilka lat temu przemyscy kupcy, którzy wywalczyli wprowadzenie opłaty w wysokości jednego złotego za półgodzinne parkowanie. Protestowali skutecznie też przeciwko likwidacji parkingu na Placu Rybim i sprzedaży go firmie specjalizującej się w budowie galerii handlowych.

 

(red)