Budżet żenujący czy dobrze wykonany? Burza w przemyskiej radzie miasta

21 czerwca 2017

Opozycja w postaci radnych Platformy Obywatelskiej podkreśla, że miasto znajduje się na równi pochyłej, budżet na rok 2016 był żenujący, a sprawozdanie z jego realizacji marne. Mimo to pozostali radni zagłosowali podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej za udzieleniem prezydentowi Robertowi Chomie absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2016.

Żenujący budżet. Sprawozdanie jest bardzo marne, jest ono kwintesencją tego co robiliście państwo w roku 2016. Totalnie nic nie robicie. Najbardziej leniwa kadencja jaką to miasto pamięta. Po prostu wstyd, że człowiek jest przedstawicielem tej Rady Miejskiej. Bardzo niski poziom rady, samorządu i zarządzania miastem. Katastrofa.- mówił podczas poniedziałkowej sesji RM radny klubu PO Wojciech Błachowicz – Zadowolenie polega na tym, że zawłaszczyliście samorząd i możliwość wypowiedzi. Tak się nie da budować jedności. Nie damy się ustawić do kąta.

Jedynym plusem budżetu 2016 według W.Błachowicza jest to, że nie zadłuża on jeszcze bardziej miasta, które jest na równi pochyłej od 12 lat, o czym świadczy zmniejszająca się liczba mieszkańców i jeden z najniższych w skali kraju poziom życia. Niewykonanie 3-4% dla takiego budżetu, to bardzo pokaźne kwoty.

Jeśli chodzi o gospodarkę jesteśmy w totalnej zapaści. Realizujecie swoje wymarzone wizje. Co dalej z miastem? Mam nadzieję, że na to odpowiedź dadzą w roku następnym wyborcy.– dodaje Błachowicz.

Radny opozycji zaznaczył także, że rok 2016 był czasem bez inwestycji, zrealizowano tylko te tzw. krawężnikowe, za to nie brakowało upamiętnień.

Prezydent nie wykonał zadania i nie wykonuje go od kilku lat. Nieodpowiedzialność jego działań rzutuje na miasto. To że dzisiaj miasto nie potrafi się rozwijać, to też jego wina. Jeśli nie potrafimy ściągać inwestorów, to przynajmniej nie zakłócajmy współpracy ze wschodnim sąsiadem. Przemyśl degraduje się i końca tego nie widać. Może jeszcze dałoby się coś uratować gdyby prezydent nie był zakładnikiem PiS-u. – argumentuje Wojciech Błachowicz.

Podobnego zdania była radna Grażyna Stojak, nad czym mamy się tak zachwycać? Że słupki się zgadzają? Byliśmy i jesteśmy przeciwni temu budżetowi.

Ryszard Kulej z SLD powiedział, że jest to poprawna realizacja bardzo złego budżetu, restrykcyjnego. Taki przyjęliśmy. Apelowałbym abyśmy nie popełnili tego samego błędu za kilka miesięcy przy konstruowaniu kolejnego budżetu.

W kwestii budżetu 2016 r. nieco innego zdania jest koalicjant, to jeden z lepiej wykonanych budżetów ostatnich lat. Nie można mówić dobrze o sprawach miasta, jeśli w nim się nie przebywa – powiedział radny Regii Civitas Robert Bal.

W imieniu klubu SLD głos zabrał też radny Tomasz Kulawik – mamy na tej sali oprócz koalicji rządzącej opozycję totalną i konstruktywną. Totalna neguje wszystko, jakby dla samej zasady. Druga nie realizuje na tej sali żadnej polityki warszawskiej. Realizujemy zadania dla mieszkańców Przemyśla. Zdajemy sobie sprawę, że ten budżet był skromny, ale taki wyznaczyliśmy sobie i taki uchwaliliśmy.

Opozycja ma nie tylko prawo, ale i obowiązek krytykować, ale powinna też sama wnieść dobre projekty. Coś z siebie trzeba dać – powiedział radny PiS Bogusław Zaleszczyk.

Państwo nie przyłożyliście ręki do tego budżetu, do tych obiektów sportowych, które dzięki niemu powstały, ale z chęcią się na nich pokazujecie.– powiedział prezydent Robert Choma. – Im mniej polityki w tym wszystkim, a rzeczywistych działań, tym lepiej.
Włodarz zaznaczył, że miasto zabiega o duże projekty – MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny) i budowę sali gimnastycznej przy I LO.

Komisja Rewizyjna, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Komisja Budżetów i Finansów UM wydały pozytywną opinię z wykonania budżetu za rok 2016. Prezydent otrzymał absolutorium 15 głosami za, 3 sprzeciwu i 1 wstrzymującym się.

Anna Fortuna