Budowa przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice miała ruszyć jeszcze w 2018 r. Tak się jednak nie stało

22 stycznia 2019

W 2018 r. miała ruszyć budowa przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice oraz modernizacja drogi wojewódzkiej od granic miasta do granicy państwa. Tymczasem do tej pory nie podjęto w tym kierunku żadnych działań.

Budowa przejścia granicznego, która miała ruszyć w 2018 r. była przedmiotem licznych spotkań zarówno władz miasta jak i samorządu terytorialnego. Jego budowa może przyczynić się do szybszego rozwoju gospodarczego Przemyśla i regionu oraz przygranicznego rejonu lwowskiego na Ukrainie.

Zostanie wybudowane przejście graniczne Malhowice – Niżankowice

8 października 2018 r., w przemyskim magistracie minister Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak podpisał z dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotrem Miąso umowę na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 885 – Przemyśl – Hermanowice – granica państwa (w Malhowicach). Prace miały się rozpocząć jeszcze w tym samym roku.

Rozbudują drogę z Przemyśla do granicy państwa w Malhowicach

Pomimo uzyskania pozwolenia na budowę przejścia granicznego jak i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie modernizacji drogi dojazdowej do tej pory nie podjęto działań prowadzących do rozpoczęcia obydwóch inwestycji.

Również analiza projektu Budżetu Państwa na 2019 r. wskazuje, że na ten rok nie zostały zabezpieczone środki na budowę wnioskowanego przejścia.

W zakresie modernizacji drogi, zgodnie z planem zamówień publicznych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, przetarg na realizację zadania miał być ogłoszony w III-IV kwartale 2018 r., co jednak się nie stało, pomimo pozyskania finansowania ze środków programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Przemyscy radni zaniepokojeni tą sytuacją podczas wczorajszych obrad przyjęli rezolucję skierowaną do premiera rządu RP, parlamentarzystów okręgu krośnieńsko – przemyskiego, wojewody podkarpackiego oraz marszałka województwa podkarpackiego z apelem o rozpoczęcie zapowiadanych inwestycji.